Yüklərin mühafizəsi və müşayət olunması

Qartal Security Company

Bizim şirkətimiz yüklərin müşayiət olunması xidmətlərini təmin etməyə hazırdır. Çıxış nöqtəsindən və yükün marşrutu boyunca mühafizə xidməti əməkdaşları vəzifələrini yerinə yetirir və bu iş üzrə məsuliyyət daşıyır.

  Yüklərin mühafizəsini dəstəkləməkləxidmətlərin göstərilməsi, müştərilərin,  kiçik, orta və böyük müəssisələrin nümayəndələrinin bütün istəklərini nəzərə alırıq. Şirkətimizin xidmətlərindən istifadə etdikləri məhsulların etibarlılığı və yüksək keyfiyyətinə diqqət yetirərkən öz məhsullarını Azərbaycan ərazisində daşıyan bir çox şirkət istifadə edə bilər.

   Yüklərin qorunması ilə bağlı razılıq verməzdən əvvəl müqavilənin şərtlərini nəzərdə tutulan xidmətlərin siyahısını nəzərdən keçirin:

  • sifarişçidən yükün alınması;
  • əmtəə dəyərlərinin çəkisinə nəzarət;
  • yükün müşayiət ediləcəyi nəqliyyat vasitələrinin vəziyyətini ətraflı araşdırmaq;
  • ştamp və möhürlərin idarə edilməsi;
  • alıcıya yükün çatdırılması.

“Qartal”Mühafizə şirkəti  hər hansı bir yükü müşayiət etmədə təhlükəsiz və mühafizəyə zəmanət verir!