Təhlükəsizlik fəaliyyətinə dair normativ aktlar

Azərbaycan Respublikasının Mühafizə haqqında qanunu

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan münasibətləri tənzimləyir, onun hüquqi əsaslarını, prinsip və vəzifələrini, habelə qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti subyektlərinin dövlət orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərini müəyyən edir.

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ƏMR №44

Azərbaycan Respublikasının Qeyri - dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qanununun, DİN-in 22 aprel 2007-ci il tarixli 212 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qeyri – dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti sahəsində qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi və bu işə nəzarətin təşkilinə dair” təlimatın tələblərinə əsasən özəl mühafizə fəaliyyəti yalnız xüsusi razılıq (lisenziya) alındıqdan sonra həyata keçirilir.

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin Maddə-597

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə, fiziki və vəzifəli şəxslər ücün nəzərdə tutulan cərimələr haqqında qanun.