Məsləhət xidmətləri

Qartal Security Company

«Qartal» Mühafizə müəssisəsi  Azərbaycanda bir sıra hüquqi xidmətləri təklif edir. Bizə müraciət etdikdə, müştəri hüquq sahəsində suallara ekspert yardımı və cavablar ala biləcək.

Müştərilərə göstərilən hüquqi yardıma daxildir:

  • aparılan əməliyyatlara hüquqi dəstək;
  • mühafizə və təhlükəsizlik sahəsində məsləhətləşmələrin aparılması;
  • fövqəladə hallar baş verdikdə ixtisaslı hüquqi yardımın göstərilməsi.

Kompleks hüquqi xidmət göstərilərkən müştərilərimiz aşağıdakı xidmətlərlə təmin olunur:

  • yazılı və şifahi məsləhətləşmələrin aparılması;
  • hüquqi məsələlərin və mövcud qanunvericiliyin aydınlaşdırılması;
  • hüquqi sənədləri (müqavilələr, ərizələr, şikayətlər və s.) tərtib olunması;
  • müəssisə, təşkilat və müxtəlif təyinatlı şirkətlərə hüquqi xidmətlərin göstərilməsi.